SARKOP - Sarajlić d.o.o.

 
SARKOP d.o.o. Srebrenik, društvo ograničene odgvornosti, kvalifikovani je proizvođač električne energije po dozvoli broj  06-03-587/118/16.

Sjedište kompanije “SARKOP” d.o.o. nalazi se na najprometnijem magistralnom putu u Bosni i Hercegovini M1.8., u Srebreniku na raskrsnici gdje se ukrštaju putevi prema centru grada i starom gradu “Gradini”.

Privrednom društvu “SARKOP” d.o.o. Srebrenik, dodijeljena je koncesija za izgradnju i korištenje elektrane SE “SARKOP”, snage 149,75 kW, na krovu hala 3 i 4 poslovnog kompleksa “TMP” d.o.o. Srebrenik.

...jer Sunce je besplatan izvor energije!