Sarkop d.o.o.
JIB: 4210042600007

O Sarkopu

SARKOP d.o.o. Srebrenik, društvo ograničene odgvornosti, kvalifikovani je proizvođač električne energije po dozvoli broj 06-03-587/118/16.

Gdje se nalazimo?

Sjedište kompanije “SARKOP” d.o.o. nalazi se na najprometnijem magistralnom putu u Bosni i Hercegovini M1.8., u Srebreniku na raskrsnici gdje se ukrštaju putevi prema centru grada i starom gradu “Gradini”.

Solarna elektrana

Privrednom društvu “SARKOP” d.o.o. Srebrenik, dodijeljena je koncesija za izgradnju i korištenje elektrane SE “SARKOP”, snage 149,75 kW, na krovu hala 3 i 4 poslovnog kompleksa “TMP” d.o.o. Srebrenik.

Solarna energija

Solarna ili Sunčeva energija, je zračenje svjetlosti i topline sa Sunca koju ljudi koriste od drevne povijesti upotrebom raznih neprestano napredujućih tehnologija. …jer Sunce je besplatan izvor energije!

SOLARNE ELEKTRANE „Sarkop-Srebrenik“

SARKOP d.o.o. Srebrenik, društvo ograničene odgvornosti, kvalifikovani je proizvođač električne energije po dozvoli broj 06-03-587/118/16.

Kada govorimo o tržištu FN energije mislimo na instalirane kapacitete solarnih ćelija u nekoj regiji ili svijetu. Unazad desetak godina, tržište FN tehnologije raste praktički eksponencijalno. Države u kojima je proizvedeno najviše FN solarnih ćelija su Japan, Njemačka, zatim SAD, te Taiwan i Kina.

Privrednom društvu “SARKOP” d.o.o. Srebrenik, dodijeljena je koncesija za izgradnju i korištenje elektrane SE “SARKOP”, snage 149,75 kW, na krovu hala 3 i 4 poslovnog kompleksa “TMP” d.o.o. Srebrenik.

Snaga Elektrane: 150kW
Investitor: Sarkop d.o.o. Srebrenik
Projektna kuća: ELEKTRO-TEST d.o.o. Sarajevo
Izvođač: ELEKTRO-TEST d.o.o Sarajevo
Nadzor: SOLAR-TEHNIK Srebrenik
Početak radova: Januar 2015
Završetak radova: Mart 2015

Ukoliko imate pitanja za našu kompaniju, budite slobodni kontaktirati nas!

Želite nas kontaktirati?

Kako možemo pomoći vašem poslovanju? Zato što mnogi ljudi vole naše besplatno savjetovanje za razvoj svog poslovanja koje korisniku daje potpunu slobodu da pokrene posao.